Tuna Intresseförening


Tuna Intresseförening är en ideell förening med syfte att främja Tunabornas och Tunabygdens intressen.
Det gör vi genom att driva frågor och olika projekt som utvecklar vår hembygd så den ska vara attraktiv att bo i även för kommande generationer.
Tuna Intresseförening ser även som sin uppgift driva övergripande frågor som bidrar till att bibehålla en god servicenivå på orten och främja förutsättningar för lokala föreningar och företag.

I Tunabygden finns många specialiserade föreningar, idrottsförening, bygdegårdsförening, hembygdsförening, bouleklubb, hästsportklubb med flera, samt en mängd företagare inom turism och service, se länkar.

Några exempel på frågor där Tuna Intresseförening engagerat sig i de senaste åren är t ex:

 • Säker gång- och cykelväg genom Tuna samhälle
 • Nybyggnation av äldreboende, Stationsgränd
 • Etablering av Tuna Torg samt belysning av samlingspunkten "Eken" vid affären
 • Etablering av Ställplats Tuna för att erbjuda besökande husbilsresenärer att stanna kvar några nätter.
 • Komplettering av ställplatsen med vatten, avlopp, el samt en ny servicebyggnad med toa/dusch.
  I servicebyggnaden inryms även toalett för allmänheten och besökare.
 • Anordnande av "Torgmys" vid Tuna Torg (pub, musikquiz, trubadurer) varje år sedan sommaren 2014.
 • Världspremiär för "Tågbingo" - bingospel under en resa på smalspåret 2015-2016.
 • Idékvällar för landsbygdsutveckling genom undergruppen "Tuna På Gång", samt nyhetsbrev via epost till ca 160 mottagare. Anmäl dig till nyhetsbrevet på tunapagang@gmail.com.
 • BREDBAND
  Intresseföreningen är den samlande länken i fiberfrågan för Tunaborna där vi genomför informationsträffar, byalagsbildning mm, se denna sida.
Medlemmarna i Tuna Intresseförening utgörs av alla boende i Tuna församling, föreningen har ingen medlemsavgift.